Schilderijen in het platform + Buffet
OPGG Brussel-Hoofdstad
Schildersatelier St-Michiel

Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad is een overlegorgaan dat opgericht werd op gezamenlijk initiatief van de Brusselse unicommunautaire Franstalige, unicommunautaire Nederlandstalige en bicommunautaire psychiatrische instellingen en diensten.  De belangrijkste doelstelling van het platform is de ontwikkeling en de organisatie van het overleg tussen de psychiatrische instellingen en diensten die binnen deze regio hun activiteiten uitoefenen en dit in het belang van de inwoners van het Gebied Brussel-Hoofdstad.

Het bestuur en de medewerkers van het overlegplatform  wensen u, en dit voor de derde maal op rij, van harte welkom in hun gebouwen in het hart van de stad Brussel. In samenwerking met het schildersatelier van de dienst neuropsychiatrie van het ziekenhuis Sint-Michiel stelt het overlegplatform meerdere schilderijen tentoon, verspreid over de vergaderzalen en de bureaus van haar verschillende medewerkers. Daarenboven biedt het overlegplatform u tijdens uw bezoek aan onze tentoonsteling met heel veel plezier een klein buffet aan.