Open deur
L'Heure Atelier/Artistiek atelier DGGZ La Gerbe

Dit initiatief biedt de bezoekers de mogelijkheid om het atelier te ontdekken zoals het is. De medewerkers/artiesten zullen het bezoek begeleiden.

“L’Heure Atelier” is een expressie- en creativiteitscentrum in de schoot van de Dienst Geestelijke Gezondheid “La Gerbe” te Schaarbeek. In het hart van een achtergestelde wijk, wil het centrum zich openstellen naar alle personen die hun artistieke vaardigheden wensen te ontdekken of te ontwikkelen.

Het atelier ontvangt een meerderheid aan personen die te kampen hebben met psycho-sociale problemen. Het atelier is drie namiddagen per week open. Tijdens deze namiddagen worden een aantal vaardigheden aangeboden zoals schilderen, beeldhouwen, graveren, tekenen, boekbinden, schrift, video, enz.

Het atelier biedt tevens culturele uitstappen, de deelname aan exposities, en gezamenlijke projecten met andere centra aan.

De deelnemers kunnen zich vrij bewegen van het ene atelier naar het andere en dit in functie van hun inspiratie, hetzij in de vorm van plastische kunsten, hetzij onder de vorm van toneel.

Sommigen zullen het atelier beschouwen als een ontmoetingsplaats voor een koffie, de laatste ankerplaats voor een babbeltje, voor anderen is het een plaats waar men zijn creativiteit kan ontdekken, zichzelf kan terugvinden aan de hand van het oproepen van zijn creatieve capaciteiten. Kortom, de ontwikkeling van de zoektocht naar zichzelf door hun zwervend verleden te transformeren in een unieke ervaring.

Eenieder wordt bij zijn voornaam aangesproken door de medewerkers die, zelf artiest zijnde, hun interventie situeren naast het kunstobject en dit vanaf de ontdekking via de verkenning tot en met de creatie zelf.