Reizen & Serge Minet, la théâtrothérapie :
Du divan à la scène, un chemin thérapeutique
Sivad'Art, UVC Brugmann
Daghospitaal Paul Sivadon

Tijdens de opendeurdagen van 2009, zullen de recentste werken van de patiënten tentoongesteld worden aan het publiek. Het gaat hier vooral om werken die gemaakt werden in de verschillende workshops rond het thema “reizen”. Deze werken omvatten creaties zowel uit de schilder- en tekenateliers, als uit het “werken met klei”, het atelier “schilderen op zijde” en ook het proeven van verschillende bereidingen die door de kookgroep rond dit thema klaargemaakt werden. Anderzijds zullen de patiënten ook een begeleid bezoek van de lokalen organiseren.

Op vrijdag 9 oktober 2009 om 18uur, zal Mr.Serge Minet een conferentie geven rond het theater als therapeutisch middel: “ Du divan à la scène, un chemin thérapeutique”.

Het daghospitaal Paul Sivadon zorgt voor de dagelijkse opvang van patiënten, iedere werkdag en dit voor een periode van maximum zes tot negen maanden. Het gaat hier vooral om volwassen patiënten tijdens de verschillende levensfasen, en ook om senioren.

Het daghospitaal biedt de mogelijkheid om een bijkomende opvang te hebben naast een follow-up op consultatie. Het kan ook een alternatief zijn voor een volledige hospitalisatie, of gebruikt worden als verlenging van een volledige hospitalisatie. Het zorgprogramma bestaat enerzijds uit verschillende psychotherapeutische groepsactiviteiten vooral in de voormiddag en anderzijds uit creatieve projecten van zowel artistieke, lichamelijke als sportieve aard en dit tijdens de namiddag.