Tentoonstelling
Daghospitaal "Le lieu dit"
Kliniek Sint-Anna Sint-Remigius

Het team van het daghospitaal “Le lieu dit” is blij u te mogen verwelkomen tijdens het Artiestenparcours.

Wij nodigen u uit om onze manier van werken te ontdekken en dit aan de hand van de kunstwerken die tijdens de verschillende activiteiten (aardewerk, handschrift, foto-interpretatie…) werden gecreëerd.

Elk werkstuk is voorzien van een beschrijving van de context van de activiteit en van de interpretatie die de persoon zelf geeft aan zijn werkstuk.

 

Psychotherapeutisch daghospitaal « Le Lieu-Dit »

“ Le Lieu-Dit ” is een intermediaire structuur die een psychotherapeutische begeleiding biedt aan de patiënt in het daghospitaal. Dit kan een alternatief zijn voor een volledige hospitalisatie of een bijkomende ondersteuning bij een ambulante therapie.

Dit kader laat toe dat de patiënt in zijn leefmilieu kan blijven en dat we hem toch een tijdelijke ondersteuning kunnen geven. Het daghospitaal verstrekt een psychisch meer neutrale leefruimte, die toelaat vanuit een andere visie te denken en om te gaan met de problemen. Hierdoor biedt men de mogelijkheid aan de patiënt een grotere zelfredzaamheid te creëren om zo zijn dagdagelijkse moeilijkheden beter het hoofd te kunnen bieden.

Deze begeleiding heeft ook als doel om de patiënt te helpen zich opnieuw meester te maken van zijn leven, en dit op psychisch -, fysiek – en sociaal vlak.
Onze bekommernis bestaat erin om het ritme van de psychische evolutie van elke persoon te respecteren.  

Therapeutisch kader

Onze methodologie is gebaseerd op groepstherapie. Dit laat toe dat de patiënten kunnen interageren en hun levenservaringen kunnen uitwisselen. Hierdoor kan de patiënt zijn situatie realistischer inschatten, waardoor het psychisch lijden wordt verlicht of draaglijk wordt.
Om dit te realiseren bieden we een waaier van activiteiten aan al of niet met een        media ( met welbepaalde voorschriften en of  thema´s), dit vergemakkelijkt de zelfexpressie. Het geeft meer mogelijkheden op reflectie en de verwoording bij de patiënten.

In dit kader kunnen we volwassen personen begeleiden die slagen in de reality testing en waarbij de psychische interne structuur van de persoon stevig genoeg is om een introspectief werk mogelijk te maken.
De begeleiding die we aanbieden laat niet toe om drugsverslaafden te aanvaarden. In het Brusselse gewest zijn hier immers genoeg gespecialiseerde centra voor.

 

Voorwaarden tot opname

 • In orde zijn met de mutualiteit;
 • Fysisch autonoom zijn;
 • Voortzetting van een ambulante psychiatrische en medische opvolging;
 • Geen falen in de reality testing;
 • Mogelijkheid tot introspectie.

 

 

 Voorstelling van de therapeutisch team

 • Dokter Den Dulk, psychiater, systeemtherapeut, verantwoordelijke arts van het daghospitaal “ Le Lieu Dit”
 • Mr. B. Vermassen, coördinator van het daghospitaal « Le Lieu Dit », psychiatrisch verpleegkundige, systeemtherapeut, begeleidt de verschillende activiteiten .
 • Mevr. N. Meersman, ergotherapeute, begeleidt de verschillende activiteiten.
 • Mevr. V. Zoda, psycholoog, systeemtherapeut, begeleidt de verschillende activiteiten.
 • Mevr. M . Van De Maele, psycholoog, systeemtherapeut, begeleidt de 2 praatgroepen.
 • Mr. J. Welkenhuysen, kinesist, begeleidt de relaxatie en de fitness