Ateliers: Er was eens
DGGZ Le SAS + Similes Bruxelles
Espace Comm'une Famille

Dit project kadert in het preventiebeleid van de geestelijke gezondheid en vormt een schakel tussen verscheidene activiteiten die als partner naast elkaar werken: psychiatrie, geestelijke gezondheid, bijzondere jeugdzorg en artistieke expressie. Deze ateliers bestaan reeds  sinds oktober 2008 en zijn bedoeld voor kinderen waarvan de ouders  psychisch lijden.  Het is een activiteit van preventie voor elk kind dat zelf niet lijdt aan een duidelijke psychopathologie en dus geen individuele hulp behoeft maar dat baat zou kunnen hebben bij een positieve ervaring in groep.

Het is de bedoeling de expressie te vergemakkelijken die soms verhinderd wordt door een gevoel van uitsluiting. Wij wensen de kinderen te helpen:

 • die geconfronteerd worden  met een moeilijke familiale situatie en die ze niet makkelijk kunnen plaatsen in verhouding tot anderen.
 • om zijn of haar plaats te vinden in een persoonlijke, familiale en maatschappelijke geschiedenis dankzij de artistieke expressie: tekenen, verhalen vertellen, theater, lichaamlijke expressie in groep.

Coordinatie: Similes Brussel vzw: Malibranstraat 43, 1050 Brussel. Telefoon : 02/511.99.99.
Verantwoordelijke: Simone Nizet-Schelstraete, coordinator, afgevaardigd beheerder. Contactpersoon: Chantal Gordon-Beresford, psycholoog
Partners: SSM Le sas asbl, Marnestraat 83, 1140 Brussel. Tel 02/242.07.63
Contactpersonen : Martine Vermeylen, psychologe, coördinator en Peter Dyck, psycholoog

Artistieke animatie : Er zijn reeds contacten genomen.  Drie kunstenaars hebben reeds toegezegd.

 • Mw. Françoise Verfaille-Delhaze, verpleegster. Doet theateranimatie met kinderen.
 • Mw Cecile Henry, animator in plastische kunsten en kinderateliers.
 • Mw. Eva Aym, vertelster en auteur, animatie van kinderateliers.


Met de steun van

 • De dienst ‘Gezin’ van de stad Brussel en het lokaal  “Commune famille”,  rue Notre Dame du Sommeil, 8 te 1000 Brussel (dicht bij De Beurs).
  Verantwoordelijke: M. Chantal NOEL, schepen gezin, het jonge kind, kinderdagverblijf en erediensten.
  Contactpersonen: Mr Thierry Hubert (psycholoog) 02/279 53 62 of M. Dell’orso  02/279 53 48
 • Het kabinet van minister Benoît Cerexhe en van de COCOF (Commission Communautaire Francophone de la région de Bruxelles Capitale) voor de geestelijke gezondheidszorg.
  Contactpersoon: M. Dominique Maun 02/508 79 75