fr >
Welcome
{ds_RowCount} deelnemende Brusselse instellingen :

 


{Instelling}
{Titel}

Begint op {Day} om {H_Start}u{M_Start}

{Adres}
{Postcode} {Gemeente}

meer informatie >

Werelddag Geestelijke Gezondheidszorg

In het kader van de werelddag Geestelijke gezondheidszorg organiseert het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad van zaterdag 9 tot vrijdag 15 oktober voor de vierde keer het ArtiestenParcours’Artistes.

Wij nodigen u graag uit op de vernissage van het Artiesten Parcours op vrijdag 8 oktober vanaf 18 uur in de galerij  « Héroïnes », Kasteleinsplein 18 in Elsene.

Tweeëntwintig Brusselse instellingen - psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en dagcentra - openen hun deuren om de vruchten van hun werk van het afgelopen jaar voor te stellen: schilderijen, beeldhouwwerken, video’s, juwelen, theatervoorstellingen.

Met dit initiatief willen wij aan het brede publiek een andere kijk op de geestelijke gezondheidszorg bieden.

Artiesten Parcours

Kunst is binnen de geestelijke gezondheid een "parallelle" expressievorm, waardoor de patiënt zich op een andere manier kan uitdrukken, buiten de klassieke therapeutische paden om.

In feite is artistieke expressie een manier van zelfontplooiing, bezaaid met unieke ervaringen en experimenten. Die artistieke expressie kan ruw zijn in het creatieproces, of kan een meditatieobject vormen: kennismaking, ontdekken van een medium, uitwisseling door en rond het gecreëerde werk.

In onze instellingen vinden de kunstenaars evenveel ateliers voor productie en creatie als tentoonstellingsruimten. Wij zijn vaak het eerste publiek.

De instellingen die wij vertegenwoordigen, zijn plaatsen voor uitwisseling, openheid en de herontdekking van zichzelf en de wereld. 

Ze vormen bakens waar ruimten, gezichten en ontmoetingen de tijd van ieders ontdekking bepalen.

Het is die artistieke weg naar de andere, naar de wereld en vooral naar zichzelf die het Artiestenparcours in de verf moet zetten.

“De weg is het doel” zegt Goethe, en met het Artiestenparcours zijn we alvast op weg.